menu Nasze cele
 :: strona główna
 :: aktualności
 :: o ksw
 :: statut
 :: nasze cele
 :: członkostwo
 :: oddziały ksw
 :: koła ksw
 :: szkoły ksw
 :: biuletyny zg ksw
 :: zarząd główny
 :: linki
 :: kontakt


  :: Organizowanie katolickich środowisk wychowawczych, czerpiących inspirację z Ewangelii i nauczania Kościoła.

  :: Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia dobra młodego pokolenia, dobra i trwałości rodziny, dobra wychowawcy, nauczyciela.

  :: Organizowanie pracy formacyjnej dla członków KSW oraz innych nauczycieli i rodziców.

  :: Formułowanie propozycji wychowawczych i dydaktycznych w duchu miłości Ojczyzny oraz dbałości o tradycje narodowe i regionalne.

  :: Wywieranie wpływu na środki społecznego przekazu w celu promowania w nich wartości związanych z wychowaniem i kształtowaniem dzieci i młodzieży zgodnie z nauką Kościoła

  :: Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podobnymi środowiskami i instytucjami w Polsce i na świecie.

  :: Tworzenie i prowadzenie szkół.
Index |  Aktualności |  O KSW |  Statut |  Nasze Cele |  Członkostwo |  Oddziały KSW |  Koła KSW |  Szkoły KSW |  Biuletyny KSW |  Zarządu Główny |  Linki
Copyright © by KSW (2001-2003) - Wszelkie prawa zastrzeżone!