menu Aktualności
 :: strona główna
 :: aktualności
 :: o ksw
 :: statut
 :: nasze cele
 :: członkostwo
 :: oddziały ksw
 :: koła ksw
 :: szkoły ksw
 :: biuletyny zg ksw
 :: zarząd główny
 :: linki
 :: kontakt  [ PROTEST KSW ] - 24-04-2013 19:33

  wobec nacisków na MEN mających na celu wymuszenie wprowadzenia zmian w podstawach programowych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, a także wprowadzenia tzw. problematyki LGBTQ do nauczania szkolnego oraz obowiązkowej edukacji seksualnej.
  PROTEST  [ STANOWISKO ZG KSW z dnia 12.04.2013 r. ] - 22-04-2013 16:43

  Zgodnie z zapowiedzią publikujemy "Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w sprawie postępującego obniżania poziomu debaty społecznej oraz publicznego naruszania zasad kultury języka w Polsce" STANOWISKO  [ KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZG KSW (12.04.2013 r.) ] - 18-04-2013 13:33

  Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, które odbyło się 12 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół KSW w Libiążu.

  1. Członkowie Zarządu, po omówieniu aktualnych spraw organizacyjnych Stowarzyszenia, postanowili aktywnie włączyć się w krajową debatę dotyczącą edukacji, kultury i mediów, w związku z czym przyjęli następujące dokumenty:

  • Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w sprawie postępującego obniżania poziomu debaty społecznej oraz publicznego naruszania zasad kultury języka w Polsce

  • Protest wobec nacisków na MEN mających na celu wymuszenie wprowadzenia zmian w podstawach programowych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, a także wprowadzenia tzw. problematyki LGBTQ do nauczania szkolnego oraz obowiązkowej edukacji seksualnej.

  • Apel do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie ustanowienia codziennego programu informacyjnego o tematyce kulturalnej w najdogodniejszym czasie antenowym

  Członkowie Zarządu postanowili przekazać te dokumenty do wiadomości instytucjom państwowym, organizacjom i środowiskom odpowiedzialnym za edukację, kulturę i media
  w Polsce.

  2. Zarząd Główny był gościem X Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej, organizowanego przez Zespół Szkół KSW w Libiążu. Laureaci konkursu otrzymali z rąk prezesa Dariusza Przyłasa pamiątkowe statuetki ufundowane przez KSW.

  Niebawem pełna treść DOKUMENTÓW  [ NOWE WŁADZE KSW W POLSCE ] - 18-04-2013 13:26

  Zgromadzenie Delegastów w listopadzie 2012 r. wybrało nowy Zarzad Główny - pełna informacja w zakładce "zarząd główny"  [ OBCHODY JUBILEUSZU KSW ] - 04-10-2010 11:01

  Jubileuszowe obchody zorganizowała, świętująca zarazem 10 – lecie swojego istnienia, Szkoła KSW im. Św. Edyty Stein w Lublińcu.
  W pierwszym dniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Profilaktyka ryzykownych zachowań wśród młodzieży”, poświęcona roli i możliwościom szkół w przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom w postawach uczniów. Zagadnienie od strony teoretycznej nakreślili wybitni etycy – ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż oraz ks. dr Marek Studenski, zaś propozycje praktycznych rozwiązań wychowawczych zaprezentowali doświadczeni pedagodzy, autorzy wielu książek z dziedziny wychowania i praktycy nowatorskiego Modelu Profilaktyki Zintegrowanej na przykładzie programu „Archipelag Skarbów”, dr Szymon Grzelak i mgr Leszek Szawiński.

  Po dyskusji, która dotyczyła m. in. roli KSW w najbliższych latach, a także zasad działania szkół katolickich, co było w ostatnim czasie tematem debaty publicznej, zebrani przyjęli Stanowisko w sprawie prób naruszania podstawowych wolności obywatelskich oraz zasad ładu moralnego w Polsce.

  W drugim dniu miała miejsce oficjalna uroczystość, którą rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Jana Wieczorka. Listy gratulacyjne nadesłali m. in. minister Katarzyna Hall, biskup warszawski Kazimierz Nycz, biskup tarnowski Wiktor Skworc oraz biskup diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej Edward Dajczak, który jest jednocześnie krajowym duszpasterzem nauczycieli.

  Zarząd Główny KSW, z prezesem Dariuszem Przyłasem, uhonorował 29 najbardziej zasłużonych działaczy Stowarzyszenia okolicznościowym listem , a najlepszym uczniom szkół KSW zostały przyznane nagrody.
  Jubileuszowe obchody zakończyły się małym festiwalem twórczości artystycznej dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez KSW.
  [ JUBILEUSZ KSW - istotne informacje ] - 10-09-2010 11:21

  I. Opis dojazdu do Lublińca wraz z mapą można znaleźć poniżej w AKTUALNOŚCIACH (Dojazd do Lublińca)

  II. Informacje dla Prezesów Oddziałów i Kół

  1.Oddziały reprezentują dwuosobowe delegacje, w tym Prezes lub inny członek Zarządu Oddziału.

  2.Koła reprezentuje Prezes Koła lub członek Zarządu.

  3.Szkoły reprezentuje Dyrektor wraz z delegacją nauczycieli i uczniów. Zapraszamy poczty sztandarowe.

  4.Zarząd Główny i Szkoła KSW w Lublińcu zapewnia noclegi i wyżywienie bezpłatnie.

  5.Ze względów organizacyjnych prosimy o zachowanie terminu potwierdzenia udziału w Jubileuszu tj. do 20.09.2010 r.

  Zgłoszenia oraz wszelkie dodatkowe informacje:

  Sekretariat Zespołu Szkół KSW w Lublińcu
  tel.: (34)351-03-60
  e-mail: dyrektor@szkolaedytystein.pl
  [ Jubileusz 20-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców ] - 09-09-2010 22:58


  1. MIEJSKA KONFERENCJA - 1.X.2010 r.

  Profilaktyka ryzykownych zachowań wśród młodzieży


  Miejsce: Miejski Dom Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 9

  Program konferencji:

  15.00 – Rozpoczęcie konferencji
  15.15 – Wykłady:
  • Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż – członek honorowy KSW
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  „Zanik etyki wychowawczej czy jej nowa postać”

  • Ks. dr Marek Studenski
  (Wydział katechetyki Diecezji Bielsko – Żywieckiej)
  „Wychowanie w kontekście sporu o prawdę istnienia.
  Aktualność inspiracji pedagogicznych św. Teresy Benedykty od Krzyża”

  Przerwa kawowa

  • dr Szymon Grzelak
  (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  „Jak dotrzeć do młodzieży z profilaktyką”
  Propozycja MODELU PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU ARCHIPELAG SKARBÓW

  • mgr Leszek Szawiński
  (pedagog w Zespole Szkół KSW w Lublińcu oraz odpowiedzialny za „Dom Życia” Wspólnoty Dobrego Pasterza)
  „Czego możemy nauczyć się od młodych – na podstawie pracy profilaktycznej Wspólnoty Dobrego Pasterza”

  • Dyskusja

  ok. 18.30 – zakończenie konferencji


  -----------------------

  19.15 Msza św. pod przew. ks. Prałata Józefa Maja (krajowego kapelana KSW)
  20.00 Kolacja
  20.30 Spotkanie członków KSW i zaproszonych Gości

  2. UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE 2.X.2010 r.
  11.00 – uroczysta Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Lublińcu pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Jana Wieczorka - ordynariusza diecezji gliwickiej

  12.30 – obiad dla Gości w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein w Lublińcu
  1400 – część oficjalna obchodów (Miejski Domu Kultury w Lublińcu, ul. Plebiscytowa 9)

  15.00 – występy artystyczne w wykonaniu uczniów szkół KSW w Polsce

  ok. 16.00 – zakończenie konferencji

  ------------------------

  - Udział w konferencji jest bezpłatny
  - zapisy na konferencję przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół KSW w Lublińcu: tel/fax 34/351-03-60, dyrektor@szkolaedytystein.pl

  Współorganizatorzy:
  Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

  Miejski Dom Kultury w Lublińcu

  Zadanie dofinansowane przez Burmistrza Miasta Lublińca


  [ 20 lat KSW w Polsce ] - 08-09-2010 11:59

  Uroczystości z okazji 20-lecia powstania KSW odbędą się w Lublińcu, w dniach 1-2.X.2010 r. (piątek i sobota.)Prosimy P.T. Prezesów Oddziałów i Przewodniczących Kół o zarezerwowanie tego terminu. Przewdidziany jest udział w Miejskiej Konferencji oraz Spotkanie Jubileuszowe. Szczegóły niebawem.  [ NOWE WŁADZE KSW ] - 09-11-2009 18:47

  7 listopada 2009r. w Lublińcu, Zgromadzenie Delegatów wybrało nowe władze Stowarzyszenia. Delegaci udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi, którym kierowała Magdalena Urbańska. Była Prezes podziękowała wszystkim, którzy pomogli w prowadzeniu Stowarzyszenia i postanowiła nie kandydować do władz nowej kadencji -pracowała w strukturach ogólnopolskich KSW przez 9 lat.
  Zarząd Główny:
  Prezes - Dariusz Przyłas (Lubliniec)
  Wiceprezesi: Antoni Buchała (Libiąż), Małgorzata Ryznar (Sanok)
  Sekretarz: Renata Sady (Lubliniec)
  Skarbnik: Ewa Petrykiewicz (Warszawa)
  Członkowie: Marek Bolek (Wrocław), Marek Jurecki (Warszawa)

  Wybrano także Główną Komisję Rewizyjną i Sąd Mediacyjno-Koleżeński.

  O szczegółach spotkania niebawem  [ DOJAZD DO LUBLIŃCA ] - 04-11-2009 22:29

  1. Z Opola w kierunku Częstochowy trasą 46 (ok. 50 km)

  2. Z Częstochowy w kierunku Opola trasą 46 (ok. 34 km)

  3. Z Katowic w kierunku Poznania trasą 11 (ok. 60 km)

  zjechać drugim zjazdem z obwodnicy w prawo (na skrzyżowaniu stoi fotoradar)

  4. Z Poznania w kierunku Katowic trasą 11 (ok. 250 km)

  Szkoła znajduje się w kompleksie wraz z parafią św. Stanisława Kostki i klasztorem Misjonarzy Oblatów w parku pomiędzy rondem Jana Pawła II a rondem koło sklepu Kaufland przy trasie nr 46 Opole-Częstochowa. Wjazd przez główną bramę.
  MAPA DOJAZDOWA
Index |  Aktualności |  O KSW |  Statut |  Nasze Cele |  Członkostwo |  Oddziały KSW |  Koła KSW |  Szkoły KSW |  Biuletyny KSW |  Zarządu Główny |  Linki
Copyright © by KSW (2001-2003) - Wszelkie prawa zastrzeżone!