menu O KSW
 :: strona główna
 :: aktualności
 :: o ksw
 :: statut
 :: nasze cele
 :: członkostwo
 :: oddziały ksw
 :: koła ksw
 :: szkoły ksw
 :: biuletyny zg ksw
 :: zarząd główny
 :: linki
 :: kontakt


  Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców zostało zarejestrowane dnia 20 września 1989 r.

  Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim z siedzibą w Warszawie.

  KSW jest wspólnotą osób uznających problemy wychowania i kształcenia młodego pokolenia za przedmiot szczególnego zainteresowania i troski.

  Skupia w swoim gronie nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i duszpasterzy.

  Siedziba ZG KSW :
  ul. Fosa 17, 00-768 Warszawa

  Adres korespondencyjny:
  Zespół Szkół im. E. Stein KSW
  ul. Piłsudskiego 8
  42-700 LUBLINIEC
  (ZG KSW)
  tel: (034) 3510360
  kontakt: biuro@ksw.pl

  Konto: PKO IX O/Warszawa nr 80 1020 1097 0000 7702 0108 1116


  Nasze środowisko: Kościół - Ojczyzna - Szkoła
  ***
  Nasza troska: Człowiek - Uczeń - Nauczyciel
  ***
  Nasze wartości: wiara, nadzieja, miłość, mądrość, prawość, kompetencja zawodowa.
  ***
  Nasze zadania: służyć uczniom, wspierać nauczycieli, dbać o własny rozwój duchowy i zawodowy.
Index |  Aktualności |  O KSW |  Statut |  Nasze Cele |  Członkostwo |  Oddziały KSW |  Koła KSW |  Szkoły KSW |  Biuletyny KSW |  Zarządu Główny |  Linki
Copyright © by KSW (2001-2003) - Wszelkie prawa zastrzeżone!