Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców - Oddział Wrocław

Cele Stowarzyszenia (za Statutem)

"Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy swe życie indywidualne oraz działalność publiczną pragną oprzeć na zasadach i wartościach wyrażonych w Statucie, a z racji pełnionego zawodu, sytuacji rodzinnej, działalności społecznej lub religijnej, powołania i zainteresowań, są wychowawcami." ($ 2 Statutu).

strona główna
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców